ឧបករណ៍កម្រិតចតធារាសាស្ត្រ

ឧបករណ៍កម្រិតចតធារាសាស្ត្រ

Chính sách

ការធានា 12 ខែ

ការថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់ 6 ខែម្តង

ការឆ្លើយតបរហ័សបំផុតចំពោះតម្រូវការរបស់អ្នក។

ការដំឡើង ថែទាំ និងជួសជុលនៅនឹងកន្លែង

ក្រុមបច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។

Specifications
ទំហំ

+0 -> +550 ម។
-0 -> -350 ម។

ផ្ទុក

6000kg (60kN) /10000kg (10kN)

បរិមាណស៊ីឡាំង

១-២

Schedule a survey
Sign up to receive a quote

Please leave accurate information so we can send you a quote as soon as possible!

Information about product

ឧបករណ៍កម្រិតចតធារាសាស្ត្រ

Related Products

 • Uncategorized

  ទ្វារល្បឿនលឿន

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  វាំងនន PVC ថេរ

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  វាំងនន PVC រអិល

  Rated 0 out of 5
  Read more