រមៀល PVC

រមៀល PVC

PVC plastic rolls are imported

រមៀលប្លាស្ទិក PVC ត្រូវបាននាំចូល

គោលនយោបាយតម្លៃអាទិភាព

គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងបន្សំតាមតម្រូវការ

ការដឹកជញ្ជូនដល់ទ្វាររបស់អ្នក។

Specifications
ទទឹង (មម)

២០០; ៣០០; ១២០០; ១៤០០; ១៦០០; 1800

កម្រាស់ (មម)

0.2 -> 5.0

ប្រភេទ

ស្ដង់ដាររលោង, ខ្សែបូ, វិលទំហំធំ

ពណ៌

ស ប្រផេះ លឿង ក្រហម ខ្មៅ លំនាំ…

Schedule a survey
Sign up to receive a quote

Please leave accurate information so we can send you a quote as soon as possible!

Information about product

រមៀល PVC

Related Products

 • Uncategorized

  ទ្វារខាងលើ

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  វាំងនន PVC រអិល

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  វាំងននខ្យល់

  Rated 0 out of 5
  Read more
 • Uncategorized

  រមៀល PVC

  Rated 0 out of 5
  Read more